Lov

V našem lese o ploše 700 hektarů, který leží vedle Vojenského újezdu Březina (17000 ha) nabízíme lov divokých prasat a jelenů. Lov se provádí buď z posedů (často využívané u lovu jelenů) nebo se loví klasickým způsobem tedy pronásledováním (u divokých prasat).
Nabízíme buď individuální lov nebo skupinový. Lovové oblasti jsou možné na určené ploše s definovaným balíčkem nebo po celém lese. V blízkosti jsou k dispozici i lovecké chaty a hotely.  

Pro další informace kontaktujte:
Ing. Tomák Minx, Ph.D. – manažer
Tel .: +420 605 247 630
E-mail: t.minx@mplesy.cz  

Josef Zekl lovec
Tel .: +420 605 247 633
E-mail: j.zekl@mplesy.cz