Historie

Zámek Brodek u Prostějova se nachází na západním výběžku Hornomoravského úvalu, jehož krajským střediskem je Olomouc. Haná je nejúrodnější zemědělskou oblastí v České republice.

Haná byla již ve středověku neolitickým kulturním a hospodářským centrem.

Předpokládá se, že tam, kde je dnes zámek, byla vždy pevnost. Poslední analýza hradu ukazuje, že základem byla pevnost, která byla z většiny zničena během husitských válek (1419-1436). Majitelé ji tehdy přestavěli a připojili k pevnosti v Otaslavicích – vesnice 5 km západně od Brodku. Tehdy se stal administrativním centrem regionu. V následujících válkách byla pevnost znovu zničena. Roku 1583 ji Jan Hrubčický obnovil a také hospodářsky prosperovala. Majetek prošel různými rukami, dokud panství v roce 1707 koupil Karel von Kleinburg (rada císařského soudu). Slavný architekt Johann Bernhard Fischer z Erlachu1 zámek přestavěl mezi roky 1707 – 1710 do barokního stylu.

Další majitel hrabě von Ulfeld upravil fasádu do klasicistního stylu.

V roce 1766 koupil panství hrabě Franz Anton von Schrattenbach. V roce 1827 se hraběnka Alžběta von Schrattenbach provdala za Gustava Josefa hraběte Kálnokyho. Až do jeho vyvlastnění v letech 1945 – 48 vlastnila panství rodina Kálnoky.

Ve své poslední vůli Gustav hrabě Kálnoky (1892-1979) převedl panství na svého synovce hraběte Richarda Belcrediho. Hrabě Richard Belcredi emigroval v roce 1949 z České republiky a pracoval jako politický redaktor pro rádio Svobodná Evropa v německém Mnichově. Po sametové revoluci se vrátil do České republiky a zahájil restituci. Od roku 1994 do roku 1998 působil jako velvyslanec České republiky v Bernu ve Švýcarsku. Až do jeho smrti v roce 2015 byla většina jeho energie vynaložena na obnovu zámku. Statek Brodek přešel na jeho dva syny, hraběte Richarda Alaina Belcrediho a hraběte Alaina Alexandera Belcrediho.

[1] Žil v letech 1656 – 1723 byl to rakouský architekt, sochař a historik architektury, jehož barokní architektura hluboce ovlivnila svůj čas. Například postavil Karlskirche ve Vídni, hrad Belvedere ve Vídni anebo Klessheim v Salzburku