Historie

Zámek Brodek u Prostějova leží v západní části severní Hané, která má Olomouc jako regionální centrum. Haná je nejúrodnější oblastí České republiky

Haná byla už ve střední době kamenné kulturním a ekonomickým centrem.

Na místě, kde je dnes zámek, byla vždy pevnost. Pozdější analýzy zámku ukazují, že většina pevnosti byla zničena během Husitských válek (1419-1436). Majitelé ji poté znovu postavili a připojili k pevnosti v Otaslavicích (vesnice 3km západně od Brodku) a pevnost se stala administrativním centrem regionu. V pozdějších válkách byla pevnost znovu zdevastována. Po roce 1580 začínala oblast Haná znovu ekonomicky prosperovat a pevnost se v roce 1583 dočkala dalšího obnovení Janem Hrubčickým. Majetek prošel různými rukami až do roku 1707, kdy panství koupill Karel von Kleinburg (Rádce císařského soudu), který pověřil slavného architekta Johanna Bernharda Fischera von Erlach[1], aby postavil barokní zámek. Práce probíhaly od roku 1707 do roku 1710.

Další vlastník Hrabě von Ulfeld upravil fasádu do klasicistického stylu.

V roce 1766 byl majetek koupen Hrabětem Franzem Antonem von Schrattenbachem. Od roku 1827 byla Hraběnka Elisabeth von Schrattenbachová provdána za Hraběte Gustava Josefa Kálnokyho. Rodina Kálnoky vlastnila majetek, až do jeho znárodnění v roce 1948.

V poslední vůli Hrabě Gustav Kálnoky (1892-1979) přenechává svůj majetek synovci Hraběti Richardu Belcredimu. Ten v roce 1949 imigroval z České republiky a jako politický redaktor pro rádio Svobodná Evropa v Mnichově v Němcku. Do Česka se vrátil po Sametové revoluci a začal s restitucí. Od roku 1994 do 1998 sloužil jako český ambassador v Bernu ve Švýcarsku. Poté vkládal většinu své energie do oprav zámku, až do jeho smrti v roce 2015. Majetek Brodku byl pak předán jeho dvoum synům Richardu Alainovi a Hraběti Alainu Alexanderovi Belcredi.

[1] Žil v letech 1656 – 1723 byl to rakouský architekt, sochař a historik architektury, jehož barokní architektura hluboce ovlivnila svůj čas. Například postavil Karlskirche ve Vídni, hrad Belvedere ve Vídni anebo Klessheim v Salzburku