Lov

V našem lese o ploše 700 hektarů, který leží vedle Vojenského újezdu Březina (17000 ha) nabízíme lov divočáků,srnců a jelenů. Lov se provádí buď z posedů (často využívané u lovu jelenů) nebo se loví klasickým způsobem tedy šouláním.
Nabízíme buď inviduální nebo skupinový lov. Lovecké oblasti jsou možné na určené ploše s vymezným prostorem nebo po celém lese. V blízkosti jsou k dispozici hotely a lovecká chata. 

Pro další informace kontaktujte:

Ing. Tomáš Minx, Ph.D. – manažer
Tel .: +420 605 247 630
E-mail: t.minx@mplesy.cz  

Josef Zekl – lesník a lovecký průvodce
Tel .: +420 605 206 145
E-mail: j.zekl@mplesy.cz